26. Passage Back to French Polynesia AND Bora Bora